Cercetare

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
 

Program operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice" co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

best replica watches

Anunț pentru începerea proiectului

SC SELF TRUST SRL, cu sediul în Sat Valea Lupului, Comună Valea Lupului, Stradă Insula Verde nr. 42, derulează începând cu dată de 29 iunie 2011 proiectul Cercetare industrială în tehnologia conveioarelor”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa Prioritară 2 – Competitivitatea prin CDI, Operațiunea 2.3.2 “Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru C-D”, în baza contractului de finanțare nr.320/28.06.2011, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică.

 

Valoarea totală a proiectului este de 4.523.815 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 2.450.347 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Iași, Str. Bucium nr. 34, pe o durată de 12 luni.

Obiectivul general al acestui proiect este creșterea competitivității societății Self Trust SRL pe piața internă și externă, astfel încât firma noastră să fie capabilă de performanță tehnologică, în concordanță cu condițiile concurențiale la nivel european și global.

Creșterea eficienței activității se va datora dezvoltării departamentului de proiectare-cercetare-dezvoltare (achiziție și modernizare clădire, echipamente IT și sofware de proiectare, echipamente de producție pentru realizare și testare prototipuri și retehnologizării procesului de producție cu tehnologii și echipamente de ultimă generație, concretizate cu inovarea produselor și  proceselor actuale.


Centrul de Cercetare Industrială în Tehnologia Conveioarelor a fost dat în folosință la începutul lunii noiembrie 2012 și este rezultatul implementării proiectului “Cercetare industrială în tehnologia conveioarelor”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa Prioritară 2 – Competitivitatea prin CDI, Operațiunea 2.3.2 “Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru C-D”, în baza contractului de finanțare nr.320/28.06.2011, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare stiintfica. Valoarea totală a proiectului este de 4.523.815 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 2.450.347 lei.

Obiectivele îndeplinite:

Crearea unei locații specifice, modernizate pentru departamentul de proiectare - cercetare al firmei: realizarea birourilor pentru proiectanți în suprafața de 150 mp, amenajate la standarde europene și suprafața productivă pentru realizarea prototipurilor, în suprafața de 490 mp.

 Echipamente IT de ultimă generație: 5 Stații de proiectare cu  câte 2 monitoare LCD, Server cu 4 hard-discuri, Imprimantă multifuncțională, Plotter.

 Proiectarea produselor se realizează cu ajutorul ultimelor versiuni de Autodesk Factory Design Suite Ultimate și Premium, Math CAD și Math LAB (versiune 2011).

Includerea în fluxul de producție a echipamentelor de ultimă generație, „state of the art” , cu ajutorul cărora se pot obține performanțe științifice de nivel internațional: Mașina de debitat cu jet de apă cu masă de lucru 3.000 x 2.000 mm, pompă de presiune de 40HP, echipată cu cap de ținere în 5 axe, cu o flexibilitate de tăiere de până la 60 grade față de verticală, Ghilotină hidraulică pentru table cu lungimea de tăiere 4000 mm și capacitatea de tăiere tablă din inox cu grosimea de 10 mm, Presă hidraulică de îndoit table cu 4 axe controlate CNC, Minicentru de prelucrare cu CNC, Strung CNC cu distanța dintre centre 2.100 mm.

Direcții de cercetare

Cercetaresi proiectare de soluții individuale de transport

O mare parte dintre clienții noștri solicită cercetarea unor teme ce presupun transportul/manipularea de produse care au caracteristici speciale (transportul gogoșilor înghetate, transportul euro-paleților și alimentarea unui paletizator automat, manipularea cărămizilor decorative).

Cercetare și proiectare de soluții de sisteme

Pornind de la direcția anterioară temele pentru cercetarea conveioarelor pentru transportul produselor cu caracteristici speciale uneori devin teme pentru cercetarea de sisteme de transport complexe sau, în cazul anumitor anumitor clienți, sunt înaintate ca teme pentru sisteme complexe.

Cercetare și proiectare de soluții integrate

Soluțiile integrate presupun realizarea de fluxuri (producție, asamblare, împachetare, etc) în care se regăsesc conveyoare/sisteme de transport și echipamente furnizate de alți producători: sisteme de rafturi, echipamente de etichetat, roboți industriali, etc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Noutati:

 Self Trust
www.selftrust.ro
 Conveioare si benzi
www.conveioaresibenzi.ro
 Curele si lanturi
www.curelesilanturi.ro
 Benzi PVC
www.benzipvc.ro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date contact:
0232 276 596
SC SELF TRUST SRL
Sediu principal si fabrica: Iasi, Str Bucium nr. 34
office@selftrust.ro, marketing@selftrust.ro
Birou vanzari:
Bucuresti, Str. Popa Stoica Farcas 96, Sector 3
021 332 34 05
office2@selftrust.ro
Website by WebStreet