top of page

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor foarte importanta, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidentialitate.

 

Cine suntem și cum ne puteți contacta

 

SELF TRUST este denumirea comercială al SELF TRUST SRL, având sediul social în Iași, Strada Bucium nr. 34, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J22/786/1999 , cod unic de înregistrare fiscală RO 12345038 (în continuare “SELF TRUST” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

 

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să ne contactați.

 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

 

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

 

Când trimiteți o cerere, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele, număr telefon, adresa si alte date opționale;

 

Când plasați o comandă prin formular, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, număr de telefon.

 

Pe site-ul nostru web și în aplicația smartphone putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

 

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

 

 

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Utilizator.

 

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

 

 

Pentru înregistrarea convorbirilor telefonice cu reprezentanții SELF TRUST

Atunci când interacționați telefonic cu reprezentanții SELF TRUST, aceste convorbiri telefonice pot fi înregistrate pentru a analiza calitatea serviciilor noastre și nivelul dvs. de satisfacție, în vederea îmbunătățirii acestora. Veți fi informat în acest sens înainte de începerea apelului iar in situația în care veți continua apelul telefonic vom considera că v-ați dat acordul pentru înregistrarea convorbirii. În situația în care nu sunteți de acord cu înregistrarea apelului telefonic, ne puteți contacta prin celelalte canale dedicate, menționate în secțiunea de Contact, inclusiv chat Suport Online. Vă puteți retrage consimțământul oricând pe parcursul apelului sau ulterior. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta prelucrările deja efectuate în temeiul consimțământului dvs. respectiv înregistrarea deja efectuată.

 

 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

 

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 

– furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

 

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

 

 

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

 

Ca regulă generală, datele dvs. cu caracter personal sunt stocate și prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene și a Spațiului Economic European (SEE) dar si pe serverele WIX sau Google.

 

În situația în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate în afara Uniunii Europene sau SEE, transferul va fi efectuat (a) în temeiul unei decizii a Comisiei Europene prin care aceasta decide că țara terță în cauză asigură un nivel de protecție adecvat, (b) în baza regulilor corporatiste obligatorii sau (c) în baza clauzelor contractuale standard adoptate de Comisia Europeană. Suplimentar, în situația în care identificăm că una dintre aceste măsuri nu este suficientă în a asigura un nivel de protecție adecvat, de la caz la caz, vom adopta măsuri de securitate tehnice și/sau organizatorice suplimentare în conformitate cu recomandările Comisiei Europene.

 

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

 

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

 

SELF TRUST SRL implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal. Aceste măsuri includ protecția împotriva accesului neautorizat, pierderii sau alterării datelor.

 

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

 

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare ai platformei WIX si le stocam pe serverle WIX, asigurând redundanța datelor.

 

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Păstrarea Datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate doar pe perioada necesară pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate sau conform cerințelor legale aplicabile.

 

Drepturile Utilizatorilor

Conform GDPR, utilizatorii au următoarele drepturi în legătură cu datele cu caracter personal:

 

Dreptul de acces și informare.

Dreptul la rectificare.

Dreptul la ștergere.

Dreptul la restricționarea prelucrării.

Dreptul la portabilitatea datelor.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice întrebări referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați [office@selftrust.ro].

 

 

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

 

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

 

 

Modificări ale Politicii

Această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal poate fi revizuită periodic pentru a reflecta schimbările legislative sau de practică. Orice modificări vor fi afișate pe site.

 

Contact

Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa [office@selftrust.ro].

bottom of page